Psychoterapia Magdalena Sabała da Silva

psycholog silva, psycholog, psychoterapia, terapeuta, psychologia, magdalena da silva, magdalena sabała da silva, psycholog-silva.pl
lgbtq, psycholog silva, psycholog, psychoterapia, terapeuta, psychologia, magdalena da silva, magdalena sabała da silva, psycholog-silva.pl

"Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono"

Jean Paul Sartre

psycholog silva, psycholog, psychoterapia, terapeuta, psychologia, magdalena da silva, magdalena sabała da silva, psycholog-silva.pl

Zapraszam w podróż, w głąb siebie

"Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono"

Jean Paul Sartre

psycholog silva, psycholog, psychoterapia, terapeuta, psychologia, magdalena da silva, magdalena sabała da silva, psycholog-silva.pl

Zapraszam
w podróż,
w głąb siebie

Psycholożka | psychoterapeutka dorosłych i par | terapeutka EMDR | interwentka kryzysowa | psychotraumatolożka | coach

Jestem. Tutaj. Dla Ciebie.

W terapii kieruję się holistycznym podejściem do człowieka. Miałam przywilej kształcić się, pracować i rozwijać swoje umiejętności w środowisku międzykulturowym (ponad 15 lat mieszkając za granicą). Mam 15-letnie doświadczenie w korporacji.

Oferuję pomoc osobom: potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, samorozwoju, mającym zaniżone poczucie własnej wartości, odczuwającym trudności w życiu osobistym i zawodowym, doświadczającym stanów obniżonego nastroju, wypalenia zawodowego, trudności w kontaktach interpersonalnych, w radzeniu sobie z lękami i stresem. 

Pomagam parom w kryzysie. 

Pracuję z osobami LGBTQIAP+, osobami wykluczonymi / zagrożonymi wykluczeniem, po doświadczeniach traumatycznych, z uchodźcami, z osobami na emigracji, z innych krajów, innych kultur.

psycholog silva, psycholog, psychoterapia, terapeuta, psychologia, magdalena da silva, magdalena sabała da silva, psycholog-silva.pl
psycholog silva, psycholog, psychoterapia, terapeuta, psychologia, magdalena da silva, magdalena sabała da silva, psycholog-silva.pl

Doświadczenie

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam podczas praktyk klinicznych i we współpracy z placówkami specjalistycznymi, zajmującymi się pomocą psychologiczną i psychoterapią:

Przynależę do Stowarzyszeń:

Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ponadto superwizji grupowej w Polsce i za granicą.

Uczestniczę w konferencjach naukowych i szkoleniach z zakresu psychoterapii w kraju i na świecie.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego PTP.

"Jest naukowo udowodnione, że ciało można uleczyć samą myślą"

Dr Joe Dispenza

ukończone studia i szkolenia

Wykształcenie

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie, ze specjalnością: psychologia kliniczna.
Jestem też absolwentką Studiów Filologicznych na Uniwersytecie PUC-Rio, UERJ w Rio de Janeiro, na Uniwersytecie Warszawskim, Europeistyki na Uniwersytecie
w Lizbonie i studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SGH.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w nurcie integratywnym / humanistyczno-doświadczeniowym w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) i przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ośrodek ten jest zrzeszony w WAPCEPC – World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Ponadto, zrealizowałam certyfikowane szkolenia specjalistyczne w:

Terapie Traumy:

Ukończyłam studia podyplomowe z Psychotraumatologii.

Ukończyłam certyfikowane szkolenie specjalistyczne w zakresie Interwencji Kryzysowej i Terapii Par.

Jestem również coachem – szkoliłam się w Laboratorium Psychoedukacji.

"Tak często w poszukiwaniu miłości zwracamy się ku innym ludziom, podczas gdy nasze związki z innymi są tylko odbiciem naszego związku ze sobą"

Louise Hay

psycholog silva, psycholog, psychoterapia, terapeuta, psychologia, magdalena da silva, magdalena sabała da silva, psycholog-silva.pl

czym się zajmuję

Oferta

Pracuję z dorosłymi:

Obszary pomocy